Winners, NS Ladder Past
Winners
  NSL I
 ('04)
NSL II
('05)
NSL III
('06)
NSL IV
('07)
NSL V
('08)
NSL VI
('09)
NSL VII ('09-'10)   NSL VIII
('10)
NSL IX
('10)
NSL X
('10-11)
NSLXI
('11)
East of Ms. River     K4BAI W9RE W9RE W4NZ N4OGW N4OGW ATLANTIC NO3M NO3M NO3M NO3M
West of Ms. River     N3BB N3BB K7SS K7SS K7SS WD0T EAST CENTRAL N4OGW K8MM N8EA K9BGL
Newcomers         K5NZ N9RV N0KK
K0DXC
  -- WEST CENTRAL N3BB WD0T
@KD0S
WD0T
@KD0S
WD0T
@KD0S
NCCC   K6VVA
K6XX tie
N6RO N6RO N6RO N6RO N6RO N6RO WEST W7WHY K7SS K7SS K7SS
CA/NV, non NCCC     W6SJ           NCCC in CA/NV N6RO N6RO N6RO N6RO
3-band 3-band 3-band 3-band 3-band 3-band 4-band 4-band 4-band 4-band 4-band
NSL XI Spring 2011
High Weekly Scores   Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10
  15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun
Station   NO3M NO3M NO3M NO3M NO3M NO3M NO3M NO3M K5OT NO3M
Points   2,898 3,234 2,655 3,360 1,960 2,035 1,612 2,320 1,683 2,340
         
COLOR KEY:   QRP SO
2R
High Division Score for Week Portable or mobile
 in usual Div 
   
Atlantic    
  Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10
Call QTH Club   15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun # Wks HIGH 6 Aver. H6 Total Call
  NO3M PA     2,898 3,234 2,655 3,360 1,960 2,035 1,612 2,320 1,372 2,340 10 16,807 2,801 23,786 NO3M
  N4AF NC PVRC   2,365 1,925     1,716 1,908   1,961 1,242 2,109 7 11,984 1,997 13,226 N4AF
  N1LN NC PVRC   1,862 1,360 1,748 1,488 1,426   936 1,989 1,100 1,610 9 10,123 1,687 13,519 N1LN
  W1UJ MA BARNSTORMERS   1,505 1,260 1,911 1,485 1,036 1,209   1,800 1,036 1,408 9 9,369 1,562 12,650 W1UJ
  W1FJ MA YCCC   1,131   972 950 1,000 1,102   988 736   7 6,143 1,024 6,879 W1FJ
  N3SD PA NCC   1,085 990 783 1,140 805     1,073     6 5,876 979 5,876 N3SD
  KE3X DC PVRC   1,073   644 918 609 806 759 594     7 4,809 802 5,403 KE3X
  K4BAI GA SECC         1,785 1,316       1,248 1,696 4 4,349 1,087 6,045 K4BAI
  K3TN MD PVRC       999     1,066   1,333     3 3,398 1,133 3,398 K3TN
  W4OC SC SECC     2,028 1,260               2 3,288 1,644 3,288 W4OC
  NR1X CT BARNSTORMERS   858 437 660               3 1,955 652 1,955 NR1X
  N8NA DE FRC   792 1,092                 2 1,884 942 1,884 N8NA
  K8GU MD PVRC   1,131 672                 2 1,803 902 1,803 K8GU
  WI2E PA                       682 1 682 682 682 WI2E
  N4CW NC PVRC   609                   1 609 609 609 N4CW
  LG5LD (W1NN) DX               81         1 81 81 81 LG5LD (W1NN)
East Central        
  Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10
Call QTH Club   15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun # Wks HIGH 6 Aver. H6 Total Call
K9BGL IL SMC   1,419 1,872 1,598 2,040 1,334 1,632 1,392 1,739 1,568 1,768 10 10,649 1,775 16,362 K9BGL
KW8N   MRRC   1,824   1,452 1,836 1,700     1,271 1,323   6 9,406 1,568 9,406 KW8N
K1GU TN TCG   1,064 1,240 1,102 1,530 1,120     1,440 1,092 1,320 8 7,752 1,292 9,908 K1GU
W4NZ TN TCG   1,092 1,386 962 1,666 1,064 1,036 1,160 1,148 120 960 10 7,516 1,253 10,594 W4NZ
N4DW TN TCG   1,050 1,110 1,147 1,394 1,025 1,102 1,073 1,353 1,036 1,040 10 7,179 1,197 11,330 N4DW
K8MR OH MRRC   1,748   1,462 2,173         63 1,160 5 6,606 1,321 6,606 K8MR
N4OGW MS ACG             1,504   1,715 1,215   3 4,434 1,478 4,434 N4OGW
WF7T TN TCG   360 690 744 754 520   437 504 513   8 3,725 621 4,522 WF7T
W1NN OH MRRC         1,620 770         1,290 3 3,680 1,227 3,680 W1NN
K9MMS IL SMC         1,376   1,271     828 1,350 4 3,475 869 4,825 K9MMS
W9RE IN SMC         1,872         1,440   2 3,312 1,656 3,312 W9RE
N0AX MO           1,240   1,189         2 2,429 1,215 2,429 N0AX
N8EA MI MRRC             1,551         1 1,551 1,551 1,551 N8EA
PJ4/K4BAI(@PJ4A) PJ4 SECC             1,276         1 1,276 1,276 1,276 PJ4/K4BAI(@PJ4A)
AD4EB TN TCG                   713   1 713 713 713 AD4EB
WQ5L MS       567                 1 567 567 567 WQ5L
K8MM MI MRRC     513                 1 513 513 513 K8MM
N9FC IN             437           1 437 437 437 N9FC
K9NW OH MRRC                   308   1 308 308 308 K9NW
West Central        
  Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10
Call QTH Club   15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun # Wks HIGH 6 Aver. H6 Total Call
WD0T(@KD0S) SD     2,052 2,035 2,255 2,268 1,612   1,269 1,584   1,705 8 11,927 1,988 14,780 WD0T(@KD0S)
K5OT(@K5TR) TX     1,408 1,715 1,750 1,750   1,944   1,700 1,683 1,650 8 10,542 1,757 13,600 K5OT(@K5TR)
K0AD MN MWA   1,900 1,419   1,632 1,426 1,419 1,504 1,320 1,204 1,715 9 9,596 1,599 13,539 K0AD
W0BH KS     1,036 1,518 1,548 1,887   1,680 1,176 1,026 1,188 1,728 9 9,549 1,592 12,787 W0BH
K0PC MN MWA   572 1,260 696 1,302 759 1,064   736 782 960 9 6,127 1,021 8,131 K0PC
N3BB  TX CTDXCC   2,080       1,242   1,275     1,760 4 4,597 1,149 6,357 N3BB 
KZ5D LA LOUISIANA CC         1,575   1,536         2 3,111 1,556 3,111 KZ5D
K0TG MN MWA       672   744 986       616 4 3,018 755 3,018 K0TG
KE0G MN     442 242       285 450 64 513   6 1,996 333 1,996 KE0G
N0KK MN MWA         1,302 532           2 1,834 917 1,834 N0KK
West        
  Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10
Call QTH  Club   15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun # Wks HIGH 6 Aver. H6 Total Call
K7SS WA WWDXC         1,632 1,850   1,242   1,350 1,581 5 7,655 1,531 7,655 K7SS
KK7S WA WWDXC   1,140 1,380 858 1,148   1,053   1,140 756 936 8 6,797 1,133 8,411 KK7S
W7OM WA WWDXC           1,026 1,184 760   1,000 925 5 4,895 979 4,895 W7OM
N7XU OR        [1] 950   782 1,080 770 1,092     5 4,674 935 4,674 N7XU
W7WHY OR WVDXC   352 864   975       735     4 2,926 732 2,926 W7WHY
KI7Y OR WVDXC         726 540   476 450   209 5 2,401 480 2,401 KI7Y
K0UK CO Grand Mesa CC   972       700       135   3 1,807 602 1,807 K0UK
K7BG MT     1,530   240               2 1,770 885 1,770 K7BG
K7WA WA WWDXC         768     288     288 3 1,344 448 1,344 K7WA
NN7SS(K6UFO) WA WWDXC             616 513       2 1,129 565 1,129 NN7SS(K6UFO)
KR7C CO Grand Mesa CC       198     224   224     3 646 215 646 KR7C
NG7Z WA WWDXC                     486 1 486 486 486 NG7Z
AA7V AZ Ariz. Outlaws                   390   1 390 390 390 AA7V
W6KY CA SCCC               252       1 252 252 252 W6KY
K0AV CO Grand Mesa CC         169             1 169 169 169 K0AV
VE4XT AB               24         1 24 24 24 VE4XT
NCCC in CA/NV      
  Wk1  Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10  
Call QTH  Club   15-Apr 22-Apr 29-Apr 6-May 13-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun # Wks HIGH 6 Aver. H6 Total Call
N6RO CA NCCC   2,000 2,451 2,091 1,989 204 1,645 1,222 1,488 1,320 962 10 11,664 1,944 15,372 N6RO
N6ZFO CA NCCC   1,312   1,950 1,632 1,053 1,344 925   1,040 1,066 8 8,357 1,393 10,322 N6ZFO
K6VVA CA NCCC     1,666 1,666 1,600 1,768       1,392   5 8,092 1,618 8,092 K6VVA
N3ZZ CA NCCC   1,440 1,408 1,271 945 693 1,408   1,218 1,026 816 9 7,771 1,295 10,225 N3ZZ
W6SX CA NCCC     798 1,092   1,056 1,176 1,075 1,160 798 874 8 6,433 1,072 8,029 W6SX
K6UFO(@W6YX) CA NCCC     912 792 840 620     850 551 748 7 4,762 794 5,313 K6UFO(@W6YX)
K6NV CA NCCC     540     345 475 527   476   5 2,363 473 2,363 K6NV
NQ6N CA NCCC               408     532 2 940 470 940 NQ6N
KZ2V CA NCCC                   130   1 130 130 130 KZ2V
W6CT CA NCCC           21           1 21 21 21 W6CT
Summary AVERAGE Total
Calls
Number of Stations   32 30 31 36 35 33 24 30 36 32   32     69
Total Avail Mults   19 18 19 19 16 21 12 16 15     17     Total
Points
Total Score   42,102 38,584 38,128 52,767 34,811 37,911 21,501 36,015 32,687 38,290   37,280     372,796
Average Score   1,316 1,286 1,230 1,466 995 1,149 896 1,201 908 1,197   1,164      

[1]
As K4XU